چک لیست آبجوسازی

همانطور که میدانیم در آبجوسازی خیلی اهمیت دارد که همۀ کارها و مراحل درست و سرموقع انجام شوند.اگر جزو افرادی باشید که تازه به دنیای آبجوسازی خانگی وارد شده اید حتماً با این موضوع برخورد کرده اید که در روز پخت نتوانسته اید همه ی کارها را طبق برنامه انجام دهید و گاهی هم مراحل مهمی را از قلم انداخته اید یا جابه جا انجام داده اید.واقعیت این است که آبجوسازی کار ساده و دم دستی نیست و مجموعه ای از فعالیتها در کنار هم باید به درستی و درجای خود انجام شوند تا نتیجه رضایت بخش باشد حتی اگر یک آبجوساز با تجربه هم باشید فرقی نمیکند و چون تعداد کارها و مراحل زیاد است باید از قبل برای خود یک فهرست یا صورت کار تهیه کنید که در هنگام عملیات بتوانید بدون استرس و با آرامش کامل مراحل را یک به یک انجام داده و در چک لیست مربوط به آن پخت، تیک بزنید.هنگامی که هر پخت شما دارای چنین چک لیستی باشد و توضیحات اتفاقاتی که در حین کار می افتد و همچنین مقادیر و اندازه هایی که به کار می برید را ثبت میکنید،فایده ی مهم دیگری هم خواهد داشت و آن اینکه در آینده میتوانید به این سوابق رجوع کرده و از تجارب قبلی استفاده و اشتباهات خود را تکرار نکنید.با توجه به اهمیت این موضوع ما چند نمونه از چنین چک لیستهایی برای روشهای مختلف آبجوسازی تهیه کردیم که دوستان علاقمند بتوانند استفاده کنند.در این چک لیستها سعی شده که مطابق با مقالات موجود در وبلاگ،تمام مراحل انجام کار در روشهای مختلف درنظر گرفته شود ولی هرکس بنا بر سلیقه و متناسب با سیستم پخت خود میتواند آنها را ویرایش و شخصی سازی کند.هرچند امکان این هست که این چک لیستها را در همان فایل کامپیوتری استفاده کنید ولی توصیه میکنیم  آنها را پرینت گرفته و در روز پخت همراه خود داشته و با قلم تیک بزنید.بعد اگر خواستید میتوانید فایل کامپیوتری آنها را هم، پر و آرشیو کنید.

  • چک لیست آبجوسازی با عصارۀ مالت (pdf) (docx)
  • چک لیست آبجوسازی با عصاره و مالتهای ویژه (pdf) (docx)
  • چک لیست آبجوسازی ترکیبی با عصاره و دانۀ مالت  (pdf) (docx)
  • چک لیست آبجوسازی کلاً با دانۀ مالت  (pdf) (docx)

HaDaL

Advertisements