کار با هیدرومتر

هیدرومتر مخصوص آبجو و شراب با سه واحد اندازه گیری
هیدرومتر یا آبسنج چیست؟
هیدرومتر ابزاری برای سنجش چگالی مواد به نسبت چگالی آب خالص است.یعنی به وسیله ی انواع مختلفی از این ابزار میتوانید چگالی مواد مختلف را در مقایسه با چگالی آب خالص که 1.000درنظر گرفته می شود،اندازه گیری کنید.از این رو به این عمل آبسنجی و به این ابزار آبسنج هم گفته می شود. این عدد هم مانند همه ی واحد های اندازه گیری دارای شرایط قراردادی استانداردی است یعنی اگر عمل هیدرومتری در دمای معین و فشار هوای مشخص و زاویه ی سطح فلان انجام شود ،برای آب مقطر خالص 1.000 درنظر گرفته شده است.برخی مایعات چگال تر از آب هستند پس عدد آبسنجی آنها از آب خالص بیشتر است و در آب فرو می روند در مقابل برخی هم چگالی کمتری از آب دارند پس عدد آبسنجی آنها زیر 1.000 خواهد بود و در آب شناور می شوند.برای ساده فهم تر شدن می توانیم به جای واژه ی چگال تر از غلیظ تر هم استفاده کنیم.ولی در واقع آبسنجی با چگالی سنجی فرق می کند.چراکه مفهوم چگالی(Density) با وزن مخصوص (Specific Gravity) فرق می کند.نتیجه ی حاصل از چگالی سنجی عددی است که نشان دهنده ی میزان تراکم یا غلظت یا به عبارت بهتر جرم حجمی مواد است.مثلاً چگالی آب خالص در شرایط استاندارد 1 گرم بر سانتیمتر مکعب  یا یک کیلوگرم بر لیتراست.یعنی یک لیتر آب ،یک کیلوگرم وزن دارد.حال اگر ما بیاییم چگالی سایر مواد را بر چگالی آب تقسیم کنیم عددی بدست می آید که «وزن مخصوص» ( Specific Gravity) آن مواد خواهد بود که همان عدد آبسنجی(SG) است که مورد بحث ماست.یعنی وقتی می گوییم یک مایع دارای  عدد آبسنجی1.060(SG) است بدین معناست که در مقایسه با آب که 1.000 است پس یک لیتر از این مایع 1.060  کیلو گرم وزن دارد.به عبارت دیگر مواد محلول بیشتری در یک لیتر از آن به نسبت یک لیتر آب وجود دارد ولی چون حجم هر دو یکی است پس مولکولهای مایع گفته شده بیشتر به هم نزدیک شده اند  پس آن مایع غلیظ تر یا چگال تر از آب است.به همین دلیل ساده است که مثلاً یک لیتر عسل از یک لیتر آب سنگین تر است و در مقابل یک لیتر الکل اتانول از یک لیتر آب سبک تر است.چراکه عدد چگالی آب گفتیم 1کیلوگرم بر لیتر است در حالیکه عدد چگالی اتانول 0.79 کیلوگرم بر لیتر است.در فرمول زیر رابطه ی ساده ی چگالی و وزن مخصوص نشان داده شده است.

SG&Density

در راستای کار ما یعنی آبجوسازی،چون ما قرار است قند را به الکل تبدیل کنیم پس باید از آبسنجی که غلظت قند مایع را نشان میدهد استفاده نمائیم.ولی اصلاً چرا باید چگالی یا غلظت قند مایع را آزمایش کنیم؟پاسخ این است که ما باید بدانیم که اولاً چه مقدار باید مالت یا به عبارت بهتر چه قدر قند داشته باشیم تا به الکل مطلوب خود برسیم و دوم اینکه بدانیم در هر زمان از طول فرایند آبجوسازی،چه مقدار قند در آبجو باقی مانده و هنوز تخمیر نشده تا بتوانیم هم مراحل تخمیر را در کنترل داشته باشیم و تمام شدن تخمیر را متوجه شویم و هم مشخص کنیم الکل نهایی آبجوی ما چه مقدار است.خب چرا یک الکل سنج نگرفته و خیال خود را راحت نکنیم؟ پاسخ این که الکل سنج یک نوع دیگر از هیدرومتر ها ست که برای سنجش چگالی اتانول در آب خالص طراحی شده و توانایی  اندازه گیری مایعات دیگر را ندارد.هیدرومترهاBeer-Hydrometer ابزار قراردادی هستند یعنی در شرایط استاندارد تنظیم میشوند که اگر در مایعی قرار گرفتند، در آن طوری فرو روند که اگر آن مایع آب بود باید تا درجه ی یک پایین میرفتن! پس اگر قرار باشد یک هیدرومتر ساخته شود که بتواند چگالی همه ی مایعات از سنگین ترین آنها مثل جیوه(SG=13.95) تا سبک ترین آنها مثل هیدروژن(SG=0.00009) را نشان دهد باید چند صد متر طول درجه بندی شده داشته باشد! از این رو برای هر مایع باید از هیدرومتری که برای چگالی همان مایع درجه بندی شده استفاده کرد که در مورد قند محلول در آب که مورد نظر ماست ، آب قند که بدیهی است از آب خالص چگال تر است دارای  دامنۀ درجه ی آبسنجی در حدود 0.998 تا 1.500 است.اما در مورد تخمیر مشروباتی مانند آبجو ما فقط با قسمتی از این دامنه کار داریم یعنی چیزی حدود 1.000 تا 1.130 چراکه اگر غلظت قند بیشتر از یک حد مشخص باشد مخمرها توان تبدیل همه ی آن را به الکل ندارند.قوی ترین مخمرهایی که برای توان تحمل الکل بالا در دنیای مشروبات سنگین و تعریقی طراحی شده اند بیشتر از 20 درصد نمیتوانند الکل تولید کنند که بدین معنی است که آبسنجی اولیه ی آنها همان حدود 1.130 خواهد بود. مخمرهای آبجو حداکثر 12 درصد حجم مایع قندی ما  را تبدیل به الکل کرده و خود در این غلظت الکل شروع به مردن میکنند.پس اگر قند دیگری هنوز در مایع مانده باشد،به الکل تبدیل نشده و شربت آبجوی الکلی شیرین بدست می آید . پس ضرورت هیدرومتر در اینجا مشخص می گردد تا ما بتوانیم مقدار ماده ی اولیه مان که در اینجا مالت و عصاره ی مالت است(یا شکر که به ماءالشعیر اضافه می شود) را درست محاسبه کنیم. برای آبجو ما معمولاً با رنج بیشتر از 1.100 کار نداریم.چون امکان تخمیر آبجوهای با غلظت قند بالا را در خانه و با مخمر های موجود نداریم.برای خرید هیدرومتر دقت کنید که چون در ایران نمونه ی مخصوص مشروبات الکلی با رنج گفته شده در دسترس نیست،اولین انتخاب شما هیدرومتری با رنج 1.000 تا 1.200 است که برای شراب سازی هم به کار می آید و دومین انتخاب شما رنج 1.000 تا 1.100است که برای آبجوسازی خوب است.(درصد الکل متداول برای آبجو 3 تا 8 درصد است و درصد الکل معمول برای اکثر شرابها 10 تا 14 درصد میباشد.از طرفی مخمر آبجو حداکثر توانایی تولید 10 تا 12 درصد الکل دارد درحالیکه مخمر شراب تا 16 درصد و مخمر مخصوص شامپاین تا 18 درصد می تواند الکل تولید کند پس در صنعت شراب سازی اصولاً از غلظت قند بالاتر واعداد آبسنجی بیشتر از آبجوسازی استفاده می گردد.مخمر نان بیشتر از 14 درصد توان تولید الکل ندارد و فقط در ساخت محصولات تعریقی خالص مانند الکل اتانول و ودکا کاربرد دارد.چون در آنها عطر و طعم مخمر و شراب حاصل از آن مهم نیست چون که قرار است تقطیر شود نه اینکه نوشیده شود).آبسنج ها به نامهای هزار-هزارو دویست یا هزار-هزارو صد و غیره در بازار معروف هستند.دقت کنید که همانطور که گفته شد انواع مختلفی از این ابزار وجود دارد و باید حواستان باشد که برای آبجوسازی، آبسنجی تهیه کنید که فقط رنج 1.000 تا 1.100 را داشته باشد یا اگر از آن برای شراب سازی هم می خواهید استفاده کنید رنج 1.000 تا 1.200 داشته باشد.رنج های گسترده تر مانند 0.700 تا 2.000 با اینکه رنج مورد نظر ما را شامل می شوند ولی عملاً به کار ما نمی آیند چون فاصله ی درجه بندی آنها خیلی بزرگ است و کل رنج آبجوسازی در آنها در 3 سانتیمتر نشان داده شده و خواندنش غیرممکن است.
اما روش کار با آبسنج و نحوه ی محاسبات  چگونه خواهد بود؟
شما حداقل باید دو مرحله قند آبجو را سنجش کنید.یکبار پیش از شروع تخمیر که براساس آن محاسبه میکنید پتانسیل تولید الکل چقدر است و با رقیق یا غلیظ تر کردن حریره آن را تنظیم میکنید و بار دوم وقتی است که تخمیر تمام شده و مخمرها از کار افتاده اند.عدد خوانده شده ی اول را آبسنجی اولیه Orginal Gravity و به اختصار (OG) میگوییم و عدد حاصل از خوانش دوم را آبسنجی نهایی Final Gravity یا (FG) می نامیم.با داشتن این دو عدد می توانید درصد الکل آبجوی خود را محاسبه کنید.
چگونه با هیدرومتر یا آبسنج کار کنیم؟

Reading-hydrometer

برای خوانش صحیح هیدرومتر باید به چند نکته توجه کنید:
– ابتدا دماسنجی بعد آبسنجی
اول اینکه ببنید روی بدنه یا بسته بندی هیدرومتر چه درجه ی دمای کالیبره شدنی نوشته شده که معمولاً 20 یا 15 درجه ی سانتیگراد است.این به این معنی است که نمونه ی مورد آزمایش هم باید در همین دما باشد تا عدد دقیق آبسنجی را نشان دهد. اگر دمای مایع چند درجه بالا یا پایین تر است و وقت تصحیح آن را ندارید باید بعداً با توجه به جدول تصحیح هیدرومتر آن را در عدد خوانده شده لحاظ کنید.معمولاً هرچه دمای نمونه بالاتر از دمای کالیبره ی هیدرومتر باشد،عدد آبسنجی کمتر از واقع خواهد بود و برعکس.برای فهم بهتر این قضیه به خاطر بیاورید که اگر یک لیوان عسل را حرارت دهید ،چه غلظتی خواهد داشت و اگر همان یک لیوان عسل را در یخچال بگذارید چه غلظتی پیدا می کند.اگر به جداول تصحیح دمای هیدرومتری دسترسی نداشتید و دمای کالیبراسیون هیدرومتر 20 درجه ی سانتیگراد بود، می توانید به ازای هر درجه ی سانتیگراد که حریره  بالاتر از دمای کالیبراسیون هیدرومتر بود(20 درجه ی سانتیگراد)فاکتور تصحیح 0.0002 واحد را به عدد آبسنجی خوانده شده اضافه کنید و به ازای هر یک درجه ی سانتیگراد که نمونه ی حریره پایینتر از 20 درجه بود 0.0002 واحد از عدد آبسنجی کم کنید.به عنوان مثال اگر دمای حریره ی شما موقع آزمایش 25 درجه است و عدد آبسنجی خوانده شده در این دما 1.060 بود،پس 0.0002 را در 5 درجه اختلاف دما ضرب کرده و حاصل را به 1.060 اضافه می کنید که  1.061   می شود.همانطور که میبینید این عدد اختلاف خیلی زیادی با عدد خوانده شده ندارد ولی اگر آبسنجی در دماهای بالاتر از 35 درجه انجام شود این اختلاف محسوس و تاثیرگذار خواهد بود.
 و اما نکته ی دوم اینکه باید نمونه ی مایع مورد آزمایش را در یک محفظه ی باریک استوانه ای که از ارتفاع هیدرومتر بلندتر باشد بریزید و روی یک سطح صاف قرار دهید.بهتر است هیدرومتر را به همراه استوانه ی شفاف(مِزور) با هم بخرید تا از لحاظ ارتفاع به هم بخورند.ارتفاع استوانه باید اینقدری باشد که هیدرومتر تا بالاترین خط لوله ی مدرجش بتواند در آن فرو رود و به کف نرسد.هرچند امکان این را دارید که مستقیماً هیدرومتر را داخل دبه ی آبجو بیندازید ولی خواندن درجه ی آن سخت و دقت آن کم می شود. برای همین بهتر است از یک مزور شیشه ای یا پلاستیکی شفاف استفاده کنید که از لوازم آزمایشگاهی فروش ها قابل تهیه است و حجم 250 سی سی آن جواب میدهد.اگر استوانه ی دیگری هم سراغ دارید که حجم کمتر از این ولی ارتفاع همین مزور را دارد، بهتر است از آن استفاده کنید تا حریره ی کمتری را از دست داده باشید چون قرار نیست نمونه را به دبه برگردانید.سوم این که پس از ریختن حریره در استوانه ی شفاف،کف روی آن را بردارید یا صبر کنید بخوابد سپس دماسنج را وارد کرده و دمای مایع را سنجش کنید.بهتر است دما را به دمای کالیبراسیون که روی آبسنج نوشته شده برسانید بعد آبسنجی کنید ولی اگر عجله دارید و دما هم بیشتر از 40 درجه نیست میتوانید آبسنجی کرده و بعد عدد را تصحیح کنید.پس از دماسنجی و یادداشت کردن درجه ی دما به آرامی هیدرومتر را درون آن رها کنید و یک چرخ کوچکی هم به آن بدهید.وقتی ثابت شد،چشم خود را در امتداد خط تماس مایع با درجه ی هیدرومتر قرار دهید و گودی مایع را بخوانید نه کناره های مایع که به استوانه چسبیده و کمی بالاتر است.این عدد آبسنجی اولیه ی آبجوی شماست که باید در دفترچه ی خود یادداشت کنید.
– مطمئن شدن از صحت کار هیدرومتر
هیدرومتر خود را پس از خرید چک کنید یا اصطلاحاً کالیبره کنید تا مطمئن شوید درست کار میکند.برای اینکار استوانه ی  اندازه گیری را از آب معمولی پر کنید و دمایش را به دمایی که روی هیدرومتر نوشته شده(معمولاً 20 درجه) برسانید و آن را با هیدرومتر خود آبسنجی کنید.باید عدد 1.000 را نشان دهد وگرنه هیدرومترتان تنظیم نیست و یا باید عوضش کنید یا مقداری که دارد بالاتر یا کمتر از 1.000 را نشان میدهد یادداشت کرده و از این به بعد در آبسنجی کردن لحاظ کنید.یعنی اگر به جای 1.002را نشان میدهد پس هنگامی که حریره را آبسنجی می کنید و 1.050 را می خوانید باید 0.002 واحد از آن کم کنید و آبسنجی درست شما 1.048 خواهد بود.
هیدرومتر را با آب معمولی شسته و خشک کنید و در محفظه ی مناسب نگهداری کنید.خیلی از آبجوسازهای کهنه کار پیشنهاد می کنند وقتی آبجوساز حرفه ای شدید بهتر است همیشه یک هیدرومتر و دماسنج اضافی داشته باشید چون خیلی احتمال دارد که این ابزار شیشه ای و حساس بشکنند و شما را در وسط کار آنهم در روز تعطیل به دردسر بیاندازند!
برای مشاهده ی نحوه ی محاسبه ی الکل آبجو یا تنظیم آبسنجی اولیه و یا مشخص کردن مقدار مالت و عصاره ی مالت مورد نیاز به صفحه ی محاسبات مراجعه کنید.
این مقاله در تاریخ 92/03/18 ویرایش شد

HaDaL

35 ایده در مورد «کار با هیدرومتر»

 1. با سلام مجدد به جناب hamed
  شما ابتدا باید عکس مورد نظر خود را در یک سایت آپلود عکس بارگذاری کنید و بعد لینک آن را در کامنت خود بگذارید یا اینکه می توانید به ایمیل حقیر ارسال کنید.
  hadalbrewery@gmail.com

 2. با سلام به جناب hamed
  درست گرفته اید قربان قیمتش هم همین حدود است و آلمانی هم بهترین جنس بازار است قبلاً درمورد اینکه نام های مختلفی روی این ابزار گذاشته می شود توضیح داده ایم. مزور را هم درست گرفته اید درجه بندی مزور ربطی به کار ما ندارد و می تواند غیر مدرج باشد فقط ارتفاعش مهم است که بتوانیم از کمترین تا بیشترین عدد هیدرومتر را در آن بخوانیم.

 3. بازهم مزاحم شدم استاد هر کاری کردم نتونستم عکسارو بزارم میشه راهنمایی کنید بگید چه جوری عکس بگذارم ممنون

 4. استاد میخواستم عکس از هیدرومترومزور بگذارم ولی نتونستم

 5. با سلام خدمت استاد
  استاد منم هیدرومتر گرفتم روش نوشته aerometer رنج 1.000تا 1.200گرفتم منتها من به فروشنده نگفتم برای چگالی قند می خوام فقط گفتم هیترومتر با این رنج می خوام بمن داد منتها گفت آلمانی هست 47000 تومان گرفتم چینی هم داشت به اسم آمریکایی 30000 تومان می خواستم ببینم من درست گرفتم بعد ازلحاظ کاری فرقی با هم دارند یا نه استاد سوال دیگه این که برای آبسنجی در مقاله خواندم 250 سی سی حریره در مزور بریزیم من مزور 250 سی سی گرفتم ولی وقتی هیدرومتر داخل مزور انداختم شماره 1.000 هیدرومتر یمقداری از شماره 250مزور بالاتره من بدون حریره انداختم طبق فرمایشات شما گفتی مزور باید کمی بزرگتر از هیدرومتر باشه مثلا اگر 300 سی سی داخل مزون بریزیم اشکالی داره یا باید دقیقن 250 سی سی باشه

 6. با سلام به جناب reza
  معمولاً مدل های 1.000 تا 1.100 دارای 100 خط هستند و نمونه های 1.000 تا 1.200 دارای 50 خط ولی به هرحال اگر هیدرومتر است و درجه بندی اش همین است احتمالاً درست است.
  موفق باشید

 7. سلام
  من یک هیدرومتر 1000 تا 1100 دیدم که تعداد 50 خط درجه بندی داشت می خواستم ببینم این مدل مناسب کار می باشد یا خیر

 8. با سلام به جناب ali خان
  1- هم جدول درست است و هم نرم افزار.حسابگرها و نرم افزار ها فاکتور الکل را در محاسبه لحاظ میکنند و آن عددی که به شما میدهند بریکس یا عدد آبسنجی تصحیح شده است ولی جدول آبسنجی فقط میزان قند مایع را به سه واحد یعنی گرم در لیتر،SG و بریکس نشان میدهد.بریکس 7 یعنی 7 درصد مایع قند است که معادل وزن مخصوص یا همان عدد آبسنجی آن حدود 1.028 است که برابر با حدود 70 گرم قند در هر لیتر مایع است ولی این بریکس برای آب قند تنها است نه آب قند و الکل و گازکربنیک.پس همانطور که قبلاً توضیح دادیم برای تعیین قند مایعی که الکل هم دارد نمیشود فقط به رفراکتومتری کردن اکتفا کرد چون عدد 7 که دستگاه شما نشان میدهد اشتباه است و درستش همان بریکس منفی یا وزن مخصوص 0.980 است که نرم افزار با توجه به بریکس قبل از تخمیر محاسبه میکند.جداول ارائه شده در فایل زیر رابطه ی بریکس اولیه،بریکس کنونی(ظاهری) و بریکس واقعی را نشان میدهند:
  http://www.moundtop.com/fermentation/RBRIX-ATC-Fermentation-Tables.pdf
  2-عرض کردم قربان که شیوه های مختلفی توسط منابع مختلف در طول 200 سال اخیر برای محاسبه ی قند مایع تخمیر شده و درصد الکل آن پیشنهاد شده است که هرکدام روش عملی و فرمولهای پیچیدۀ ریاضی خاص خود را دارند و به همین خاطر نرم افزارهای حرفه ای سعی کرده اند متداولترین روشهای محاسباتی که در صنعت شرابسازی طرفدار دارد را در دیتابیس خود بگنجانند تا هر تولیدکننده ای مایل بود از روش موردنظرش برای محاسبه استفاده کند ولی توجه داشته باشید که اختلاف این روشها ناچیز است و در مقیاس تولید خانگی اینکه الکل مایع 12.5 باشد یا 12.7 اهمیت چندانی ندارد اما در تولید صنعتی چون بحث هزاران لیتر است این قضیه اهمیت پیدا میکند.شما لازم نیست سردرگم شده و خود را درگیر درک روشهای محاسباتی مختلف کنید که توضیح هرکدام نیاز به یک مقاله ی مفصل دارد و نمیشود در یک کامنت آنها را توضیح داد.شما فقط میخواهید بدانید در جریان تخمیر یا بعد از آن قند مایع چقدر شده و درصد الکل چقدر است که این کار را حسابگرها یا جداولی که ما معرفی کردیم برایتان انجام میدهند و لازم نیست برای اینکه بتوانید از نرم افزار خاصی استفاده کنید بروید یک هیدرومتر هم بخرید و هم رفراکتومتری کنید و هم هیدرومتری یا مثلاً در روش دیگر با جوشاندن و تبخیر اقدام به جدا کردن الکل مایع کرده و با هیدرومتری قبل و بعد تبخیر، مقدار الکل را مشخص نمایید یا در روش دیگر از سیستم چگالی سنجی کمک بگیرید.اما اگر جدای کارکرد عملی میخواهید درمورد این شیوه ها بیشتر بدانید متاسفانه من منبع فارسی سراغ ندارم ولی منابع انگلیسی در اینترنت دردسترس است.
  3-پس لازم نیست نگران فاکتور اختلاف دمای نمونه با دمای کالیبراسیون دستگاه باشید.فقط بعد از ریختن چند قطره از نمونه روی صفحه ی منشور و بستن کاور باید حدود 30 ثانیه صبر کنید و بعد اقدام به خوانش در زیر نور طبیعی کنید.
  4-عصارۀ رازک ایده ی خوبی است به شرطی که نوع عصاره و مشخصات فنی آن مخصوصاً درصد آلفا اسیدهایش معلوم باشد تا بتوانید زمان استفاده را تعیین و میزان صحیح لازم از آن را محاسبه نمایید و گرنه یک گرم کم یا زیاد زدن آن تاثیر زیادی روی آبجو خواهد داشت.
  موفق باشید

 9. nima جان من شیراز هستم اما متاسفانه هر چی گشتم هزار هزارو دویست پیدا نکردم
  شما لطف میکنی بگی دقیقا از کجا گرفتیی ؟

 10. با سلام و نشكرمجدد ازپاسخ وتلاش صادقانه شما در جهت آموزش
  1-در نمونه اخير بريكس قيل از تخمير25 بود كه طبق نرم افزار(مثلا BrixCalc در آيفون ويا ديگر حساب گرها) عدد آبسنجي 1.106را نشان ميدهد كه با جدول مطابقت دارد وبعد از تخمير بريكس 7 بود كه طبق نرم ازار عدد آبسنجي 0.990 ولي طبق جدول عدد آبسنجي آن 1.028 است كه مطابقت ندارد يعني طبق نرم افزار الكل آن 15.2 ولي طبق جدول الكل آن حدودا 10.5 است
  2-در نرم افزارها از Index of Refraction يا factor هاي مختلف استفاده ميشود كه با تغير آن نتايج تغير زياذي خواهند داشت و متوجه نشدم كه جهت آيجو يا شراب از چه پارمتر هايي استفاده كنم (و نيز روش هاي محاسبه مختلفي مانند POLYNOMIAL يا TerrillCubicو … وجود دارد و كدام انتخاب بهتر است)
  3-مدل دستكاهW/ATC است
  5-ضمنا به خاطر كاهش حجم و نگهداري طولاني تر از حارج عصاره رازك را سفارش دادم نظر شما چيست ؟
  باز هم متشكر از وقتي كه ميگذاريد

 11. با سلام به جناب ali و خوش آمدید
  قربان البته درست متوجه منظور شما نشدم ولی گمانم مشگل شما مربوط به لحاظ نکردن وجود الکل در مایع تخمیر شده باشد اگر غیر از این است لطفاً بیشتر توضیح دهید تا متوجه شوم.رفراکتومتر وسیله ای ست که بر اساس ضریب شکست نور در مایعات کار میکند و به طور پیش فرض تنظیم شده که براساس چگالی مایع یعنی مقدار شکری که در آب محلول است اعداد مختلفی که ما به نام بریکس می شناسیم را نشان دهد(با افزایش یا کاهش میزان قند مایع،ضریب شکست نور عبوری از آن هم تغییر میکند).در پیش از تخمیر اگر رفراکتومتر درست کالیبره شده باشد و به طور اتوماتیک فاکتور اختلاف دمای نمونه را هم لحاظ کند درنتیجه خوانش صحیحی انجام میشود و شما میتوانید درصد نزدیک به واقع قند مایع را تعیین نمائید ولی در جریان تخمیر و بعد از آن چون یک ماده ی دیگر یعنی الکل به مایع اضافه شده است دقت این وسیله کم میشود چون هرچه از شروع تخمیر میگذرد با کاهش میزان قند مایع،ضریب شکست نور هم کاهش می یابد ولی در مقابل با افزایش میزان الکل ضریب شکست نور دوباره افزایش می یابد.پس اگر میخواهید از رفراکتومتر برای قندسنجی یا تعیین الکل مایع درحال تخمیر یا تخمیر شده استفاده کنید باید با استفاده از فرمولهای موجود اقدام به تصحیح بریکس خوانده شده و محاسبه ی الکل مایع کنید.حسابگرهای مختلفی هم وجود دارند که اینکار را برایتان انجام میدهند.اگر رفراکتومتر شما به طور خودکار اختلاف دمای نمونه را لحاظ نمیکند(مانند مدل های معروف به ATC که نیاز به تصحیح دما ندارند) خودتان باید فاکتور دمای نمونه را هم لحاظ کنید.پس روش کار اینگونه است که ابتدا باید دستگاه خود را با مایع مخصوصش یا در برخی مدل ها با آب مقطر کالیبره کنید بعد اقدام به سنجش نمونه کرده و عدد خوانده شده همچنین عدد بریکس اولیه(قبل تخمیر) را وارد حسابگر کنید تا بریکس تصحیح شده و میزان الکل را برایتان مشخص کند.(همانطور که گفته شداگر لازم است باید دمای نمونه را هم در حسابگر وارد کنید).در زیر آدرس سه نمونه حسابگر آنلاین آمده است:
  http://hickorybrewer.com/index.php/brewtools/brix-correction-calculator/
  http://www.northernbrewer.com/refractometer-calculator/
  http://seanterrill.com/2012/01/06/refractometer-calculator/
  البته لازم به یادآوری است که این روش یک روش تقریبی است و تا به حال محققین مختلف ،شیوه های گوناگونی را برای محاسبه و تعیین هرچه دقیقتر میزان قند و الکل شراب یا آبجو پیشنهاد کرده اند از جمله روش جدا کردن الکل از نمونه و آبسنجی کردن یا روش استفاده ی همزمان هیدرومتر و رفراکتومتر ولی برای منظور ما و مقیاس خانگی همان اندازه دقت که این حسابگرها دارند کفایت میکند.
  موفق باشید

 12. باسلام ضمنا درخصوص سوال قيل اگر مقاله فارسي يا سايتي وجود دارد ممنون ميشوم معرفي كنيد

 13. با سلام
  سايت شما از تمام سايت هاي ديگر اجرايي تر و علمي تر است و اين جاي سپاس دارد .من از دستگاه رفركتومتر استفاده ميكنم بريكس اوليه طبق حدول ميباشد وبي بريكس خوانده شده بعد از تخمير مطابق جدول نيست چند نرم افزار(مثلا birxcal در آيفون و ..) و همينطور چندسايت را چك كردم عدد آب سنجي معادل بريكس خوانده شده (بعد از تخمير)كه نشان ميدهند با عدد آبسنجي اختلاف زيادي دارد و روش هاي متفاوتي را ارائه ميدهند كه متوجه نميشوم اگر ممكن است در اين خصوص و روش هاي محاسبه آن توضيح دهيد با تشكر فراوان

 14. سلام . من تو شیراز خریدم 32000 . فرانسویش . مدل 1000 1200

 15. من لینک مستقیم فیلم را کپی و پیست کردم اینجا ولی اینجا برای من لینک تبدیل به صفحه نمایش فیلم شده ولی وقتی روش کلیک می کنم چیزی برای نمایش نیست.

 16. سلام به جناب حسین خان
  درمورد قیمت هیدرومتر فکر نمیکنم گران خریده باشید چون آخرین باری که من هیدروتر خریدم 2 سال پیش بود و اتفاقاً مدلی شبیه مال شما و به قیمت 20 هزارتومان بود پس با این اوضاع قیمتها و گران شدن ارز شاید 38000 تومان طبیعی باشد!درمورد مزور شیشه ای هم حق با شماست و نمونه ی غیرمدرج کم گیر می آید ولی همان مدرجش هم به هرحال قابل استفاده است.درضمن لینکی هم درمورد هیدرومتری در کامنت شما نبود.
  موفق باشید

 17. با سپاس فراوان از شما دوست گرامی واقعا کمک کردید .چون اگر تا فردا پاسخی از شما دریافت نمی کردم احتمال داشت که هیدرومتر را پس بدهم .البته امروز آن را با جدول آبسنجی شما مقایسه کردم و دقیق بود و خود فروشنده از من سوال کرد که اگر برای آبجو و شراب می خواهی این مدل مناسب هست و با تضمین پس گرفتن آن را خردیم ولی فکر می کنم کمی گران خریدم .38000 هزار تومان و فرانوسوی هم هست. البته مدل دیگری بود که واحد سنجش آن brix بود که خیلی گران بود 75000 هزار تومان یک مشکل دیگر وجود دارد اینکه لوله آزمایشی که برای هیدرومتر خریدم 250 سی سی هست و روی آن درجه بندی دارد. زمانی که هیدرومتر درون ان شناور می شوید خواندن آن خیلی دشوار هست.این لینک ویدویی هست که نحوه کار کردن با هیدرومتر را دقیقا توضیح میدهد و مسئله جالب این هست هیدرومتری که در این فیلم نشان می دهد مخصوص آبجو هست و در طرف دیگر هیدرومتر درصد تقریبی آبجو را نشان می دهد.دوستانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند ابتدا توضیحات دوست و استاد گرامی را در این سایت مطالعه کنند و سپس این فیلم را هم نگاه کنند.

 18. با سلام به جناب حسین خان
  هیدرومتری که خریده اید درست است قربان و هم برای آبجوسازی و هم شرابسازی میتوانید از آن استفاده کنید.مهم نیست تولید کننده اسم ابزارش را چه گذاشته است مهم این است که این ابزار برای سنجش وزن مخصوص مایعات به کار میرود که همان سیستم SG است که مخفف Specific Gravity میباشد.یعنی همانطور که در متن مقاله ی بالا توضیح داده شده است با این ابزار میتوانیم چگالی مایعات را به نسبت چگالی آب بسنجیم.چگالی آب در شرایط استاندارد 1.000 درنظر گرفته شده و درنتیجه مایعاتی که از آب سنگین تر باشند یعنی مواد محلول بیشتری داشته باشند چگالی نسبی بالاتر از 1.000 خواهند داشت و برعکس.مایعی که ما در دنیای مشروبات الکلی با آن سروکار داریم آبجو یا شراب است که بیشتر از 90 درصدشان آب است ولی به هرحال قندهای محلول در آنها که قرار است ما تخمیرشان کنیم باعث میشوند عدد چگالی آنها به نسبت آب بالاتر باشد که بسته به نوع آبجو یا شراب عددی بین 1.000 تا 1.160 میباشد.پس میبینید که هیدرومتر شما هم این رنج را با دقت .002 واحد دربر میگیرد و مناسب است.
  موفق باشید

 19. با درود آقا ما کل مغازه های آزمایشگاهی جمهوری را گشتیم ولی هیجا چنین هیدرومتری نداشتند که بر اساس SG باشد همه جا یک مدل داشتند که آن هم روی آن نوشته بود Hydrometer-Aerometer که تا 1.200 بود .که بنده آن مدل را خریدم ولی فروشنده با تضمین پس گرفتن آن را به من داد. حالا پس فردا آن را پس می دهم ولی مشکل اینجا هست که نمی دانم از کجا باید این مدل شما را تهیه کنم حداقل یک آدرس مغازه ای جایی معرفی کنید با سپاس از شما دوست گرامی.
  این هم عکس مدلی که خریدم لطفا روی عکس زوم کنید کلیه اطلاعات هیدرومتر مشخص هست و اگر این مدل کارایی ندارد اعلام کنید.

 20. با سلام به جناب zeddian خان و خوش آمدید
  اولاً عذر میخوام که کامنت شما را به یک صفحه ی دیگر انتقال دادم چون اشتباهاً صفحه ی جدول آبسنجی پذیرای کامنت شده بود.اما درمورد مطلبی که مطرح کردید باید بگویم که بله از این هیدرومتری که معرفی کردید هم میتوان استفاده کرد.درواقع این نوع هیدرومترها به ساکاریمتر یا قندسنج معروفند که واحد اندازه گیری آنها یا مانند نمونه ی مذکور بریکس است یا پلاتو یا بومه.بریکس واحد سنجش وزنی شکر در واحد وزنی مایع است یعنی وقتی میگوییم این محلول درصد قندش 20 درجه ی بریکس است یعنی در هر 100 گرم از محلول 20 گرم قند وجود دارد(البته در شرایط استاندارد و با فرض اینکه قند ساکاروز یا همان شکر باشد).به غیر از سیستم متداول آبسنجی(SG) که ما هم از آن در وبلاگ استفاده میکنیم و بین شرابسازان و آبجوسازان مشترک است، واحد بریکس بیشتر در شراب سازی استفاده میشود و در آبجوسازی بیشتر از واحدی شبیه و تقریباً برابر با بریکس به نام پلاتو استفاده میگردد.پس همانطور که گفتیم هرچند میتوانید با این واحدها و هیدرومترها هم کارکنید ولی بهتر است از همان هیدرومتری که در مقاله ی بالا معرفی شده و درجه بندی 1.000 تا 1.100 یا 1.200 دارد استفاده کنید تا در ارتباط با سایر آبجوسازان ،تبدیل واحدها و خواندن مقالات و متونی که بیشتر از سیستم SG استفاده میکنند دچار مشگل نشوید.اما اگر خواستید از همین نمونه ی ساکاریمتر تهیه کنید باید نمونه ای که رنج 0 تا 25 یا 30 داشته باشد را انتخاب نمایید که معادل همان رنج آبسنج است که ما استفاده میکنیم.
  موفق باشید

 21. سلام و یک دنیا ممنون برای سایت فوق العاده تون. میخواستم ببینم به نظر شما این هیدورمتر کار ما را راه می اندازه: http://www.medpip.com/ProductDetail.aspx?PID=360&CID=2&CCID=31 اگر نه، در بین هیدرومتر های دیگه ای که عرضه میکنند چی، موردی هست ما بریم تهیه کنیم ازشون؟

 22. سلام خدمت جناب shahnam
  خواهش می کنم قربان.ما خوشحال میشویم اگر بتوانیم کمکی بکنیم.این حسابگر یک برنامه ی کامل برای محاسبات مورد نیاز در شراب سازی است نه آبجوسازی ولی برخی قسمتهای آن مانند قسمت اول یعنی تبدیل واحدهای اندازه گیری(Conversions)،قسمت دوم یعنی محاسبه ی قند مورد نیاز برای رسیدن به آبسنجی مطلوب(Sugar) و قسمت پنجم یعنی محاسبه ی الکل(Alcohol) برای آبجوسازی هم قابل استفاده است.قسمتهای مربوط به محاسبه ی سولفور و یا تنظیم اسیدیته ی شراب یا میکس کردن چند شراب،موضوعات فنی هستند که نیاز به دانش شراب سازی دارید تا از آن استفاده کنید و نمیتوان درحد چند سطر آنها را توضیح داد.اما قسمت مشترک با آبجوسازی ساده است و با کمی دقت میتوانید متوجه شوید و من هم قسمت مربوط به محاسبه ی قند را در تصویر زیر برایتان ترجمه کردم که راحتتر باشید.

 23. با سلام.

  واقعاً ممنونم از پاسخ‌های جامعی که با دقت و حوصله به آن می‌پردازید. و عذر من را بپذیرید به علت سوال‌های متعدد! چون من قصد دارم به طور جدی و حرفه‌ای و البته در نوع ِ خانگی به شراب و آبجوسازی روی ‌بیاورم و در ابتدای امر بسر می‌برم نیاز به این پاسخ‌ها و اطلاعات دارم؛ و تا به اینجا از نوشته و مطالب شما سود و بهره‌ی بسیاری بردم و از این بابت عمیقاً و قلباً کمال تشکر را دارم.
  اگر برای شما مقدور است به طور موجز و اجمالی گزینه‌ها و آیتم‌های برنامه‌ای که مطرح کردید را شرح دهید. البته در حد چند سطر و هر کدام که برای مبتدی‌ای چون من به صلاحدید خودتان کافی است.
  پیشاپیش ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم اسباب مزاحمت با همچین درخواستی نشده باشم.

 24. سلام به جناب shahnam
  بله از هر نوع حسابگر شرابی چه آنلاین چه به صورت نرم افزار میتوانید استفاده کنید چون کاری که شما میخواهید انجام دهید همان کاری است که شراب سازها برای تنظیم و افزایش آبسنجی اولیه ی شراب انجام میدهند.آنها میخواهند مثلاً آب انگوری که آبسنجی 1.07 دارد را به 1.09 برسانند تا پتانسیل تولید الکل افزوده شود.شما هم یک ماءالشعیری دارید که حکم همان آب انگور را پیدا میکند که میخواهید با یک منبع قندی دیگر تقویتش کنید. ولی توجه داشته باشید که به هرحال منابع مختلف چون از فرمولهای مختلف استفاده می کنند و متغیرهای متفاوتی را حساب میکنند یا نمی کنند،دارای نتایج اندکی متفاوت هستند ولی حول و حوش مقداری که باید استفاده کنید را مشخص می کنند و شما باید در هنگام عمل به تدریج این مقادیر را اضافه کنید تا از آبسنجی مورد نظر گذر نکنید.درضمن اکثر این حسابگرها بر اساس شکر(ساکاروز) تنظیم شده اند یعنی منبع قندی که 100 درصد وزنش قند است و قابل تخمیر پس هنگامی که قصد جایگزین کردن موادی مانند عسل یا انواع شیره ها را دارید باید درصد تخمیر پذیری آن منبع قندی را لحاظ کنید.یک اصل دیگر هم که همه ی حسابگرها از آن تبعیت می کنند این است که هر حدود 18 گرم قند در یک لیتر آب،پتانسیل تولید 1 درصد الکل دارد.پیشنهاد میکنم از این حسابگر آنلاین استفاده کنید چون حسابگر کاملی است و امکان انتخاب منبع قندی غیر از شکر هم در آن وجود دارد و شما میتوانید از قسمت(sugar) به جای شکر از تنظیم کنستانتره ی آن استفاده کنید و مشخص کنید چند درصد شیره ی خرمای شما قند است(که در حسابگر به صورت پیش فرض بریکس نوشته شده است یعنی در هر 100 گرم چند گرم قند وجود دارد ولی امکان تغیر واحد هم وجود دارد) مثلاً شیره ی خرمای سهیل طبق توضیحات ارائه شده توسط تولیدکننده اش دارای 70 درجه ی بریکس قند است و شما به راحتی میتوانید در آن حسابگر مشخص کرده و حجم مایع و آبسنجی اولیه(Initial SG) و آبسنجی مورد نظر(Target SG) را هم مشخص کنید تا به شما بگوید به چه مقدار از آن شیره ی خرما(Concentrate Required) نیاز دارید.اگر شیره ی خرمای شما دارای مشخصات فنی محصول نیست میتوانید این عدد را به طور متوسط 75 درنظر بگیرید.این حسابگر به صورت نرم افزار هم قابل دانلود از لینک زیر است:
  http://web2.airmail.net/sgross/fermcalc/FermCalc_setup.exe
  موفق باشید

 25. با سلام خدمت شما

  آیا می‌توانم از برنامه‌ی » حسابگر تولید شراب » که در وبلاگ » می‌سرا » معرفی شده برای اندازه‌گیری مختصات آبجو هم استفاده کنم؟ چون در پاسخ به سوال ِ من در رابطه با » شیره خرما » مثالی که شما آورده بودید ارقام به دست آمده را در برنامه » حسابگر شراب » هم به دست آوردم در صورتی که در » جدل انتهورا » ( معرفی شده توسط وبلاگی به همین نام ) رقمی دور از رقم شما به دست آوردم!

  http://meysara4.blogspot.com/2007/12/blog-post_27.html

 26. با اجازه آبجوساز عزیز
  دوست عزیزمون بابی هم میتوانند با aerometer خود مقدار مشخصی شکر را طبق جدول از صفحه https://abjosaz.wordpress.com/home/calculators/hydrometery-chart-2 در یک لیتر حل کنند و جواب دستگاه خود را با عدد نوشته شده در ستون Brix مقایسه کنند. شاید مقیاس دستگاه ایشان Brix باشد و لازم به پرداخت هزینه اضافی برای یک دستگاه دیگر نباشد!! بابی جان موفق باشی

 27. خیلی ممنون از پاسخ شما
  برای امتحان 112 گرم شکر را با 1 لیتر آب حل کردم و با رجوع به جدول آب شنجی شما میبایست عدد 1.04 را نشان میداد که دقیقا درست بود. سپاس گذار

 28. سلام از ماست
  دوست عزیز زیاد درگیر نام این ابزار نباید باشیم و فقط باید توجه کنیم کهسیستم اندازه گیری ما(sg (specific gravity باشد و درجه بندی آن از 1.000 تا حداقل 1.100 و حداکثر 1.200 باشد.واقعیت این است که گمانم اولین کسی که این ابزار را اختراع کرده(البته غیر از ارشمیدوس) به آن Aerometer گفته است و بعدها که انواع تخصصی این ابزار ساخته شده،نسبت به ماده ای که سنجش می کند نام گذاری شده و نام هیدرومتر که صحیح تر است به طور کلی روی آن دسته از آنها گذاشته شده که چگالی ماده ی مورد نظر را به نسبت چگالی آب می سنجند.ولی انواعی از این ابزار وجود دارد که چگالی ماده را به نسبت یک ماده ی دیگر غیر از آب می سنجد. و از این رو ممکن است برخی تولیدکنندگان هنوز این ابزار را مثلاً مثل شما نام گذاری کرده باشند که اگر درجه بندی اش همان است پس مشگلی نیست ولی درجه بندی ابزاری که به آن دوستمان فروخته بودند فرق می کرد و من نمی دانستم چه واحدی است.به هرحال همانطور که قبلاً گفتم ابزار مختلف با واحدهای اندازه گیری مختلفی برای قندسنجی وجود دارد ولی متداولترین آن در آبجوسازی و شراب سازی خانگی هیدرومتر است.اگر درجه بندی بریکس یا پلاتو (0 تا 25) هم باشد می توان با آن کار کرد و عددها را به سیستم sg تبدیل کرد ولی ابزاری که این درجه بندیها را دارند مخصوصاً رفراکتومتر که با بریکس کار می کند،خیلی گرانترند و در آبجوسازی شایع هم نیستند.هیدرومترهایی که هم که از این واحدها استفاده میکنند به ساکاریمتر یا قندسنج معروفند. پس بهتر است کمی بگردید و ابزار گفته شده را تهیه کنید که واقعاً کار سختی نیست و گیر می آید.
  موفق باشید

 29. سلام بر شما
  در مورد پاسخ شما به این دوست عزیز که Aerometer خریداری کرده اند کمی شبه ناک شده ام. چرا که ایشون شگر گفته اند برای سنجش قند به چیزی نیاز دارند که باید به ایشان saccharometer میفروختند که طبق گفته قبلی جناب عالی برای کار ما مناسب است!! از طرف دیگر روی دستگاه هیدرومتری که بنده مطابق فرمایشات شما و آنچه از وب‌لاگ انتهورا دستگیرم شد خریداری کرده ام نوشته است Hydrometer-Aerometer. که اتفاقا محدوده آن 1 تا 1.2 است. لطفا در صورت امکان شفاف سازی فرمائید.

 30. سلام بر شما
  تا جایی که حقیر می دانم aerometer برای سنجش چگالی گازها و هوا به کار می رود و از نامش هم پیداست.هرچند می تواند چگالی برخی مایعات را هم نشان دهد چون به هرحال مانند هیدرومتر از قانون ارشمیدوس پیروی می کند.ولی اساساً به کار آبجوسازی نمی آید چون ما در آبجوسازی از یک ادبیات مشترک در تمام دنیا استفاده می کنیم و همه برای اندازه گیری میزان غلظت قند در آب از هیدرومتر استفاده می کنیم و درجه بندی اش هم از 1.000 تا 1.200 می تواند باشد.نباید به حرف فروشنده گوش کنید قربان.اینجا ما به وضوح و به طور کامل آدرس چیزی که باید بخرید و کارکردش و دلیلش و علمش را توضیح داده ایم و باز شما گفته اید می خواهم قند را اندازه بگیرم.خب با خیلی وسایل مثل رفراکتومتر یا ساکرومتر هم می شود قند را اندازه گیری کرد ولی ما از هیدرومتر گفته شده استفاده می کنیم تا همگی از یک زبان و یک واحد استفاده کرده باشیم.اگر وسیله ی شما فرق کند وقتی مثلاً ما می گوییم آبسنجی اولیه 1.060 باشد،شما باید اول محاسبه کنید ببنید منظور ما چند گرم قند در لیتر بوده بعد بروید با واحد اندازه گیری وسیله ی خودتان محاسبه کنید ببنید با آن چند می شود.متاسفانه من اطلاعاتی در زمینه ی تبدیل واحد وسیله ی شما به واحد هیدرومتر ندارم که دراختیارتان بگذارم. خب چه کاری است قربان؟ همان اول وسیله ای که همه برای این منظور استفاده می کنند را به کار بگیرید.امروزه حتی کشورهایی که از واحدهای قدیمی تر مثلPlato یاBalling استفاده می کردن هم به واحد sg روی آورده اند تا زبان بین المللی برای آبجوسازی وجود داشته باشد.به نظر من این وسیله را پس بدهید و با مراجعه به متن مقاله هیدرومتر مناسب را تهیه کنید.
  موفق باشید

 31. در پست قبلی به اشتباه گفتم بعد از شیرین کردن عدد روی پنجاه امد در حالی که عدد روی ده امده بود که من به اشتباه پنجاه گفتم کلا درجه بندی ارومتر از صفر تا پنجاه بود

 32. با سلام من رفتم یک هیدرومتر بخرم و گفتم برای قند میخواهم فروشنده گفت aerometer ارومتر بگیر قند رابهتر نشان میدهد شماره هایی که نشان میدهد صفر تا پنجاه میباشد اب را صفر نشان میدهد بعد اب را با قند شیرین کردم به طوری که اب شیرین شد بعد عدد روی پنجاه امد می خواستم ببینم فروشنده درست گفته یا باید هیدرومتر بگیرم ؟ کار aerometer دقیقا چیه ؟ایا هیدرومتر کمترین قند رانشان میده چون با این یکی اب را خیلی شیرین کردم تا روی ده امد

 33. سلام بر شما
  لطفاً یک بار دیگر مقاله ی کار با هیدرومتر را بخوانید.تمام تلاشم را در این مقاله کرده ام که قضیه را بدون پیچیدگی توضیح دهم ولی متاسفانه گویا موفق نشده ام و باید در شیوه ی نگارشم یک تجدید نظر اساسی بکنم.قربان شما به یک هیدرومتر نیاز دارید که با حداکثر دقت بتوانید مقدار قند محلول در آبجو را اندازه بگیرید.برای همین بهترین انتخاب شما هیدرومتری است با رنج هزار تا هزاروصد( 1.000 تا 1.100 ) که از 0 گرم قند تا 260 گرم قند محلول در مایع را می تواند با دقت 0.001 واحد نشان دهد.اگر رنج هزار تا هزارو دویست (1.000 تا 1.200 ) بگیرید مقدار 0 گرم تا523 گرم قند محلول در مایع را می تواند با دقت 0.002 واحد نشان دهد.هیدرومتری که از 0.700 تا 2.000 درجه بندی شده دقت خیلی کمی دارد(یک مدلش را دیدم که فاصله ی 1.000 تا 1.100 در آن که مورد نظر ماست فقط 10 خط داشت یعنی دقت 0.1) و برای قندسنجی مایع کارامد نیست.بیشتر برای سنجش انواع روغنها یا شاید مواد معدنی دیگر به کار میرود.مثل این است که شما کل وزنه هایی که دارید 1 گرمی یا 10 گرمی باشد بعد بروید یک ترازوی 2 کیلویی بخرید که دقتش 20 گرم است یعنی هرچند وزنه های شما هم داخل رنجش هست ولی نمی توانید از آن ترازو استفاده کنید و باید یک ترازوی 100 گرمی بخرید که دقت 0.5 گرم یا حداقل 1 گرم داشته باشد.

 34. با سلام و درود بر همگي
  چيزي كه من متوجه شدم اين است كه هيدرومتر ها يك وزن مشخص دارند و به درون لوله مورد نظر اندازه گيري (measuring cylinder) پايين مي روند تا جايي كه در آب كاملا فيلتر شده درجه يك يا همان 1.000 را نشان مي دهد اما تفاوت اين كه بعضي از 1.000 تا 1.100 و بعضي از0.700 تا 2.000 هستند در درجه بندي آنها است . اگر اشتباه كردم لطف كنيد مرا راه نمايي بفرماييد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.