جدول تصحیح آبسنجی

جدول تصحیح عدد آبسنج در دماهای مختلف

این جدول برای دو نوع هیدرومتر معمول تهیه شده است.هیدرومترها معمولاً یا برای 20 درجه ی سانتیگراد کالیبره شده اند یا 15 درجه ی سانتیگراد و برای مشخص کردن میزان دقیق وزن مخصوص آبجوی خود یا باید دمای نمونه ی آزمایش را به این درجه دما ها برسانید یا اینکه با توجه به دمای مایعی که آزمایش میکنید،با مراجعه به این جدول عدد خوانده شده را با فاکتور تصحیح ارائه شده جمع کنید تا چگالی سنجی صحیحی انجام داده باشید.هرچه دمای نمونه ای که آبسنجی می کنید از دمایی که هیدرومتر برای آن تنظیم شده بیشتر باشد،عدد آبسنجی کمتر از واقع نشان داده می شود و برعکسش درمورد دمای کمتر از دمای کالیبراسیون هیدرومتر مصداق دارد.
توضیح : مطابق با تحقیق های نگارنده،این مقوله یعنی تصحیح عدد هیدرومتر براساس درجه ی دما،مورد اختلاف و بحث دربین مراجع مختلف است و در اینترنت فرمولهای مختلفی برای محاسبه ی آن ارائه شده است.این گوناگونی به سبب پیچیده بودن مقوله ی چگالی سنجی و وزن مخصوص سنجی است که گاهی با هم اشتباه گرفته می شوند از طرفی هیدرمتری به منظور مشخص کردن وزن مخصوص یا چگالی قند در مایع در حضور مواد دیگر مثل الکل یا دی اکسید کربن رنج گسترده ای از تصحیح ها را مطالبه میکند و نمیتوان یک فرمول مشخص  و کلی را درنظر گرفت.کارخانه های هیدرومتر سازی معمولاً به همراه محصول یک راهنما و چارت هم ارائه می کنند که استفاده کننده حدود تصحیحات را در اختیار داشته باشد.نرم افزارهای آنلاین هم در سایتهای آبجوسازی هستند که با توجه به دما و کالیبره بودن هیدرومتر شما عدد تصحیح را در اختیارتان می گذارند،مانند این لینک
www.brewersfriend.com
.به هرحال هنوز بهتر آن است که اگر می توانید دمای نمونه ی آبجو را به دمای نوشته شده روی هیدرومتر برسانید و سنجش کنید که نیاز به تصحیح نداشته باشید.هرچند اختلاف این عدد در کل آنقدر نیست که خودتان را نگران کنید مگر اینکه مایع خیلی داغ باشد(بالاتر از 45 درجه)که اصلا در این دما صحیح نیست هیدرومتری کنید و احتمال شکستن هیدرومتر وجود دارد.

تصحیح عدد هیدرومتر

لینک منبع اطلاعات جدول