جداول و نرم افزارها

 برای ورود به هر صفحه و مشاهده ی جدول کامل به همراه توضیحات روی تصاویر زیر کلیک کنید. 

Reading-hydrometerتصحیح عدد هیدرومترHydrometer.Bx.ABV%Char

complete carbonation-chartFermentables TablePitching Rate Based on Beer Style& Specific Gravity