پرسشهای متداول

در این صفحه سعی می کنم به تدریج مجموعه ای از پرسشها و پاسخهای متداول را گردآوری و طبقه بندی کنم تا راحتتر مورد استفاده ی علاقمندان قرار گیرد.از این رو این صفحه همواره به روز  شده و به مطالب آن افزوده میشود.بالاخره توانستم راهی پیدا کنم تا بتوان به هر پرسش لینک داد!برای آسان تر شدن جستجو ،پرسشهای هر قسمت را در یک صفحه ی مجزا به صورت کامنت آورده ام .هنوز فرصت نکرده ام همه ی پرسشها را و پاسخها را گردآوری کنم ولی متداولترین آنها در حال حاضر دردسترس دوستان است و هر روز هم سعی میکنم چند پرسش دیگر را اضافه کنم.مطالب موجود در این پرسش و پاسخها حاوی بسیاری نکات و اصول مفید و همچنین تجربیات دوستان آبجوساز است لذا مطالعه ی آنها برای حتی کسانی که پرسشی ندارند توصیه میشود.طبق معمول بدیهی است که عاری از خطا و اشتباه نیست و تلاش میکنم با راهنمایی دوستان از کاستی های آن کاسته شود!
Advertisements